Ormus Elixirs

Ormus is an alchemical extraction from sea salt, which increases the conduct of energy throughout your body. On a physical level Ormus supplies your body with minerals, on an energetic level you receive an influx of light. You may also call it; a life-force elixir, as it enhances the flow of life-force energy.

Ormus illuminates you from within. An Ormus elixir can bring healing, rejuvenation, cleansing, activation, harmonisation. Using Ormus can help to open your awareness to inner planes, uplift your overal vibration, clear blockages and bring in flow.

In all cases, Ormus helps to accelerate personal growth and transformation. There are different Ormus Elixirs for different purposes. Each Ormus elixir attunes you to a specific frequency. For more info, read the descriptions along side the products.

For a deeper experience, check out the Elixir Journeys

Ormus experiences

Karlijn vertelt over haar missie en over Ormus, voor focus en het schrijven van haar boek

Dit is het tweede interview van iemand die iets persoonlijks deelt over wat Ormus voor hun doet of betekent. Karlijn Scheffers vertelt daarnaast over haar leven en haar missie Karlijn vertelt over haar missie en over Ormus, voor meer…

Ormus met Jillvanny

Regelmatig krijg ik reacties van mensen die Lola's Alchemy producten gebruiken en bijzondere ervaringen hebben. Het idee ontstond om mensen hun verhaal te laten vertellen. Bij deze; het eerste mini-interview met Jillvanny, die al een paar keer…